pátek 26. května 2017

Výpočty osvětlení

Proč je důležité správně navržené osvětlení v místnosti?


Tento článek je zaměřen především na podnikatele a firmy, ale tyto užitečné informace mohou být inspirací i pro osvětlení v domácnosti.


Umělé osvětlení 

není přirozenou složkou životního prostředí - používá se k vytvoření příznivého světelného klimatu po dobu, kdy přirozené denní osvětlení není v dostatečné intezitě. Proto musíme vytvořit vhodné podmínky pro zrakovou pohodu pomocí osvětlení umělými světelnými zdroji
Druhy umělého osvětlení jsou např.:

 • přímé
 • odstupňované
 • smíšené
 • místní
 • náhradní
 • nouzové
 • rozptýlené
 • protipanické
 • plošné
 • bodové

Cílem správného osvětlení je zajistit požadovanou osvětlenost, ale přitom je nutné zajistit tři základní lidské potřeby:
 1. zraková pohoda
 2. zrakový výkon
 3. bezpečnost

Tam kde se provádějí pracovní činnosti je nutné zajistit, aby pracovníci měli vyhovující světelné podmínky, a to jak denním světlem, tak umělým (svítidla). Mnoho podnikatelů si při zřizování provozoven často tyto skutečnosti ani neuvědomují, nerespektují projektovou dokumentaci nebo ji ani nemají a pak při kolaudačním řízení nevycházejí z údivu. Po kolaudaci přijde do provozovny zástupce "hygieny" a zeptá se vás na výpočty osvětlení. Z velké části tyto výpočty podnikatelé k dispozici nemají nebo se podle nich neřídili. Potom se musí vše řešit zpětně. Kromě oddálení doby otevření jsou to ještě zvýšené náklady za nové výpočty osvětlení, možné úpravy v elektroinstalaci či jiná svítidla. Samozřejmě, vše se dá napravit, ale rozhodně je lepší se těmto situacím vyhnout a již dopředu spolupracovat s projektantem, elektroinstalaci provést zkušenými montéry a následně dostat veškeré potřebné dokumenty, včetně revizní zprávy ke kolaudačnímu řízení. 

Předcházejte problémům včas a zvolte kvalifikované odborníky v oboru.

výpočty osvětlení

Vládní nařízení č. 178/2001

toto nařízení, které stanovuje podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, neřeší přímo samotnou problematiku osvětlení pracovních prostor, nicméně odkazuje na české technické normy a tím se tyto normy stávají závaznými pro oblast hygienických kontrol.

Normy

Pokud máte osvětlení navržené dle starších norem, tak v současné době již nevyhovuje požadavkům hygieny práce. Zde je přehled současných platných norem:


Umělý světelný zdroj: je zdroj optického záření, zpravidla viditelného. ČSN EN 12665, článek 3.3.1

Osvětlovací soustava: osvětlovací zařízení nebo řešení osvětlení (světelné zdroje, předřadníky, svítidla a ovládání) požadované pro osvětlení, jeho instalaci a provoz během jeho života. ČSN EN 12665, článek 3.5.58

Zraková pohoda: subjektivní stav zrakového pohodlí vyvolaný světelným prostředím. Zrakovou pohodou se myslí příjemný psychofyziologický stav, potřebný pro účinnou práci i odpočinek, splňující hygienické požadavky, který závisí především na intenzitě a jakosti osvětlení, na architektonických vlastnostech prostoru (barvy, tvary, poměry atd. v daném prostoru) a na stavu zraku. ČSN 73 0580-1, článek 3.1.10


ČSN 73 0580-1

Výpočty denního osvětlení: tato norma stanovuje požadavky na osvětlení vnitřních prostorů budov denním světlem. 

ČSN EN 12 464-1

Výpočty umělého osvětlení: tato evropská norma stanovuje požadavky pro vnitřní pracovní prostory z hlediska zrakové pohody a zrakového výkonu osob s normálním zrakem.

ČSN 36 0020-1

Výpočty sdruženého osvětlení: tato norma platí pro sdružené osvětlení vnitřních pracovních prostorů s trvalým pobytem osob. 

ČSN 36 0011-3

Měření umělého osvětlení: tato norma platí pro měření umělého osvětlení vnitřních prostorů a doplňuje základní požadavky pro měření stanovené v ČSN 36 0011-1.