pátek 15. září 2017

Manipulace s lešením a BOZP

Montáž lešení
Samotné díly lešení jsou navrženy tak, aby se co nejvíce ušetřil prostor. Zejména při skladování a přepravě. Manipulace s díly, montáži a demontáži je efektivní. Jedno pole lešení je tak možno postavit a rozložit už za 5 minut. Což šetří čas.

Žárově zinkovaná ocel zaručuje životnost lešení v řádech desítek let téměř beze změny. Podlahy pro systém RUX SUPER jsou dodávány ve variantách dřevo a ocel. Dřevěné podlahy jsou ošetřené prostředkem proti vlhkosti a povětrnostním vlivům, ocelové podlážky jsou vyráběny z perforované žárově zinkované oceli.kliknutím na obrázek se dostanete do galeriePostup montáže lešení RUX


Kontrola

Nejdříve je důležité všechny díly prohlédnout a vyřadit poškozené. 
Během montáže je nutno před výstupem do dalšího podlaží zkontrolovat správné spojení dílů a ukotvení podlah.

Příprava podkladu


Na předem připravený a vyrovnaný podklad se kladou podložky (prkna, fošny nebo hranoly) o dostatečné šířce tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení zatížení konstrukce.Tento krok je důležité nezanedbat, aby se lešení nezřítilo nebo nepropadlo.
Vzdálenost od objektu je dána dodržením maximální mezery mezi podlahou konstrukce a fasádou objektu, tj. 25 cm.


Samotná montáž(1) Zakládací patka

(2) Zakládací příčník

(3) Vertikální rám

(4) Diagonála

(5) Podlaha

(6) Podélné zábradlí

(7) Okopová zarážka – podélná

(8) Okopová zarážka – čelní

(9) Čelní zábradlí dvojitéStavba konstrukce začíná na nejvyšším místě terénu a zakládací patky (1) jsou v této pozici zcela zasunuty. Správná vzdálenost patek od sebe se určuje např. položením zábradlí na zem. Zakládací patky se propojí zakládacími příčníky (2) pro zpevnění základny. Následně se nasadí vertikální rámy (3) a propojí se diagonálou (4).
Nyní se již mohou založit podlahy (5) pro první podlaží. Pomocí T profilu na spodní části rámu je znemožněno nadzvednutí nebo odjištění podlah. Zmizela tak i nebezpečná překážka na lešení, která nezřídka vedla k zakopnutí pracovníků na lešení. Okopové zarážky (7), (8) jsou vkládány mezi vertikální rámy, nezmenšují proto pracovní prostor, jako je tomu u některých jiných druhů lešení.
V prvním patře se pokračuje obdobně. Nasadí se vertikální rámy, namontuje se podélné (6) a čelní zábradlí (9) zabraňující pádu a založí se podlahy pro další patro. Toto se opakuje až do požadované výše rámového lešení.


Demontáž lešení
Demontáž lešení má opačný postup než montáž. Ukotvení může být odstraněno teprve tehdy, když patro nad ním bylo rozmontováno. Dílce, které jsou už uvolněny, musí být neprodleně rozloženy. Rozebrané části lešení nesmějí být pokládány na pracovní cestu. Nesmějí se také z lešení shazovat. Důležité je zajištění stability, která musí být zajištěna v každé fázi.

Demontáž lešení se řídí technickou normou ČSN 73 8101, Lešení -Společná ustanovení, a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.324/1990Sb, bezpečnost práce při stavebních pracích.


Zásady bezpečnosti práce


Při stavbě lešení je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nedodržení zásad bezpečnosti práce může vést ke zranění, či dokonce úmrtí. Proto by měli lešenářské práce provádět vždy odborně vyškolení a kvalifikovaní zaměstnanci lešenářské společnosti vlastnící platný průkaz lešenáře.


Naše společnost spolupracuje v oblasti bezpečnosti práce s bezpečnostním technikem p. Bučinou, který zajišťuje bezproblémovost spolupráce s námi.

V odvětví stavebnictví, které má oproti jiným oblastem výrazná specifika jak v přípravě, organizaci, tak zejména ve vlastním provozu a provádění prácí, jsou bezpečnostní požadavky k prováděným činnostem natolik rozsáhlé, že si zasluhují zvláštní pozornost.Uvedené zásady pro tuto oblast upravuje vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.
O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích s platností od 1.1.1990. Vyhláška je závazná pro všechny dodavatele stavebních prací, tj. právnické i fyzické osoby a jejich pracovníky a za jistých okolností i na další účastníky ve výstavbě – projektanty, konstruktéry, investory a odběratele, pokud se jejich postavení váže k realizaci stavební činnosti. V souvislosti s novelou Zákoníku práce (zák.č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů) s účinností od 1.1.2001 se předpokládá vydáním Nařízení vlády, coby prováděcího předpisu k § 134e) ZP, jistá úprava zásad a bezpečnostních požadavků pro organizaci práce a pracovních postupů při provádění stavebních prací. 


úterý 12. září 2017

Sítě proti hmyzu

Když vás trápí otravný hmyz
Sítě proti hmyzu

Každý z nás to určitě zažil. Není nic horšího než když sedíte, jíte nebo prostě odpočíváte a začne vás otravovat ten hmyzák. Zrovna teď a neodletí a neodletí. A co teprve když se chystáte spát. V létě chcete mít otevřená okna a čerstvý vzduch. Existuje spousta pomocníků, co se týče sprejů a nástrah. My si dnes povíme něco o prevenci, která si říká síť.I obyčejná síť proti hmyzu, může být krásná, a přesto funkční. Zapomeňte na dřevěné rámy s hřebíčky přichycenou síťovinou. Dopřejte vašim oknům a dveřím dnes již standardní tenké hliníkové rámy a jemnou síťovinu v šedé barvě ze skelného vlákna.
Systémy sítí proti hmyzu řadíme do kategorií:


sítě pevné 
sítě dveřní 
sítě posuvné 
rolovací okenní 
rolovací dveřní 
sítě plisé


Žádné vrtání do oken nebo do dveří!


Pevné sítě – efektivní klasika

Tato verze je velmi oblíbená. Důvodem je pořizovací cena a univerzální využití. Nehledě na to, že se dají vyrobit již na rozměry okna od 20 x 20 cm. Pokud nepotřebujete mít přístup na venkovní parapet ( květiny,domácí mazličči), je to efektivní volba, která zabezpečí neprůchodnost veškerého hmyzu. Sítě můžete do oken uchytit otočnou kličkou, nebo ji rovnou našroubovat do okenního rámu.


Posuvné sítě – trendy a funkční

Posuvné sítě dnes volí mnoho moderních domů se vstupem na zahradu. Francouzská posuvná okna můžete použít až na 3 či 4 metrová okna. Tento typ sítě má své klady a zápory. Parádně vyřeší nedostatek prostoru před oknem, ale zároveň potřebuje dostatek místa na straně , kam se bude síť odsouvat. Integrovaná kolečka v rámu zajišťují hladký a tichý chod. Snažší typ otvírání určitě ocení děti. Rámy těchto sítí se hodí do plastových i všech jiných typů oken. Jsou zavěšeny pomocí vozíků s kuličkovými ložisky na pojezdové kolejnici a jejich spodní část je vedena ve vodicí liště s těsněním. To umožňuje lehké a nehlučné odsunutí sítě do boku. Kdo ji doma má, určitě nám dá za pravdu, že jim slouží dlouhodobě a zcela bez problému.

Rolovací sítě – jednoduchá manipulace


Rolovací sítě mají stejně jako pevné sítě do oken všestranné použití. Hodí se do všech typů dveří a oken, včetně těch střešních. Pokud máte na okně hodně květin, stačí síťku trochu povytáhnout. Toto řešení často volí majitelé panelových domů, které chtějí mít ozdobené parapety květinami. K navíjení sítě slouží speciální pružinová hřídel uložená v hliníkovém boxu. Ten může být umístěn buď vertikálně či horizontálně. Elektrické ovládání (to doporučujeme vzhledem k jednoduchosti následné manipulace se sítí) zvládne manipulovat až se 3000 mm šířky a až 3600 mm výšky sítě. Což už je opravdu velké okno.Druhů a barevných kombinací je spousta.Při nejistotě je vždy dobré se obrátit na specialistu.  

 Pokud chcete profesionální přístup a radu kontaktujte nás.

Nebo se staňte našim fanouškem na facebooku
pátek 26. května 2017

Výpočty osvětlení

Proč je důležité správně navržené osvětlení v místnosti?


Tento článek je zaměřen především na podnikatele a firmy, ale tyto užitečné informace mohou být inspirací i pro osvětlení v domácnosti.


Umělé osvětlení 

není přirozenou složkou životního prostředí - používá se k vytvoření příznivého světelného klimatu po dobu, kdy přirozené denní osvětlení není v dostatečné intezitě. Proto musíme vytvořit vhodné podmínky pro zrakovou pohodu pomocí osvětlení umělými světelnými zdroji
Druhy umělého osvětlení jsou např.:

 • přímé
 • odstupňované
 • smíšené
 • místní
 • náhradní
 • nouzové
 • rozptýlené
 • protipanické
 • plošné
 • bodové

Cílem správného osvětlení je zajistit požadovanou osvětlenost, ale přitom je nutné zajistit tři základní lidské potřeby:
 1. zraková pohoda
 2. zrakový výkon
 3. bezpečnost

Tam kde se provádějí pracovní činnosti je nutné zajistit, aby pracovníci měli vyhovující světelné podmínky, a to jak denním světlem, tak umělým (svítidla). Mnoho podnikatelů si při zřizování provozoven často tyto skutečnosti ani neuvědomují, nerespektují projektovou dokumentaci nebo ji ani nemají a pak při kolaudačním řízení nevycházejí z údivu. Po kolaudaci přijde do provozovny zástupce "hygieny" a zeptá se vás na výpočty osvětlení. Z velké části tyto výpočty podnikatelé k dispozici nemají nebo se podle nich neřídili. Potom se musí vše řešit zpětně. Kromě oddálení doby otevření jsou to ještě zvýšené náklady za nové výpočty osvětlení, možné úpravy v elektroinstalaci či jiná svítidla. Samozřejmě, vše se dá napravit, ale rozhodně je lepší se těmto situacím vyhnout a již dopředu spolupracovat s projektantem, elektroinstalaci provést zkušenými montéry a následně dostat veškeré potřebné dokumenty, včetně revizní zprávy ke kolaudačnímu řízení. 

Předcházejte problémům včas a zvolte kvalifikované odborníky v oboru.

výpočty osvětlení

Vládní nařízení č. 178/2001

toto nařízení, které stanovuje podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, neřeší přímo samotnou problematiku osvětlení pracovních prostor, nicméně odkazuje na české technické normy a tím se tyto normy stávají závaznými pro oblast hygienických kontrol.

Normy

Pokud máte osvětlení navržené dle starších norem, tak v současné době již nevyhovuje požadavkům hygieny práce. Zde je přehled současných platných norem:


Umělý světelný zdroj: je zdroj optického záření, zpravidla viditelného. ČSN EN 12665, článek 3.3.1

Osvětlovací soustava: osvětlovací zařízení nebo řešení osvětlení (světelné zdroje, předřadníky, svítidla a ovládání) požadované pro osvětlení, jeho instalaci a provoz během jeho života. ČSN EN 12665, článek 3.5.58

Zraková pohoda: subjektivní stav zrakového pohodlí vyvolaný světelným prostředím. Zrakovou pohodou se myslí příjemný psychofyziologický stav, potřebný pro účinnou práci i odpočinek, splňující hygienické požadavky, který závisí především na intenzitě a jakosti osvětlení, na architektonických vlastnostech prostoru (barvy, tvary, poměry atd. v daném prostoru) a na stavu zraku. ČSN 73 0580-1, článek 3.1.10


ČSN 73 0580-1

Výpočty denního osvětlení: tato norma stanovuje požadavky na osvětlení vnitřních prostorů budov denním světlem. 

ČSN EN 12 464-1

Výpočty umělého osvětlení: tato evropská norma stanovuje požadavky pro vnitřní pracovní prostory z hlediska zrakové pohody a zrakového výkonu osob s normálním zrakem.

ČSN 36 0020-1

Výpočty sdruženého osvětlení: tato norma platí pro sdružené osvětlení vnitřních pracovních prostorů s trvalým pobytem osob. 

ČSN 36 0011-3

Měření umělého osvětlení: tato norma platí pro měření umělého osvětlení vnitřních prostorů a doplňuje základní požadavky pro měření stanovené v ČSN 36 0011-1.

úterý 21. března 2017

Stínicí technika (vnitřní)

Žaluzie

Žaluzie jsou v dnešní době nedílnou součástí našich oken. Jejich nejdůležitější funkcí je omezení slunečního záření do našich interiérů a mají za úkol regulovat sluneční světlo v místnosti ale také zajistit soukromí, a to nejen po setmění. V dnešní době ovšem žaluzie kromě těchto základních fukcí, plní i funkci estetickou (vhodně doplňují interiér). Vzhledem k tomu, že jsou vyráběny z materiálů, které zajistí velmi dlouhou živostnost, je potřeba dbát na správnou volbu vhodného typu žaluzií a přistupovat k ní také, jako k dekorativnímu prvku.

Podívejme se tedy, jaké druhy stínicí techniky nám dnes trh nabízí


Horizontální žaluzie

Hliníkové žaluzieJsou dnes asi nejrozšířenějším typem žaluzií, které jsou použitélné do všech typů a tvarů oken i dveří.  Mohou být instalovány na rám okna nebo do zasklívací lišty. Montáž je velmi rychlá, obsluha je jednoduchá a vyžadujují minimální údržbu. Také cena je minimální a vybrat si můžete snad ze všech barev a jejich odstínů, včetně metalických barev. Nejběžnějším typem na trhu jsou žaluzie hliníkové, ale je možno zvolit i jiný systém žaluzií (Ondulette -Luxaflex), který umožňuje volbu různých typů lamel, nebo systém Varioline, který nám umožní stahovat žaluzii oběma směry, buď shora dolů nebo zdola nahoru. 

Vertikální žaluzie


Vertikální žaluzie


Tento typ žaluzií je určen do velkých prostor s atypickými okny, kanceláří a dalších prostor domů a bytů, kde je dbáno také na vysokou dekorativnost, funkčnost, pohodlnost a upotřebitelnost. Slučují v sobě protisluneční ochranu s moderním a elegantním doplňkem interiéru. Tyto žaluzie dokéží zcela nahradit záclony a závěsy a díky své eleganci provzdušnit celý prostor. Jsou vyráběny z lehce čistitelných materiálů a jsou nabízeny v široké paletě barev a dekorů.  Montují se do lišt upevěných přímo do stropu nebo na stěnu.


Dřevěné interiérové žaluzie


Dřevěné žaluzie


Bývají méně obvyklé, ovšem působí reprezentačně a luxusně. Můžeme je tedy považovat za účelový módní doplněk bytů i komerčních prostor. Jsou nabízeny v široké škále barevných odstímů a kvalitních materiálů. Tento typ volí náročnější zákazníci a estetickým cítěním a vkusem. Použity mohou být v oknech a dveřích různých tvarů i materiálů. 


Plisé

Je typ žaluzií určen pro atypiská a střešní okna a také najde uplatnění v zimních zahradách. Žaluzie je vyrobena ze skládané látky. Posouvat ji lze oběma směry, zhora i zdola.


Rolety


Jako druhá nepoužívanější stínicí technika jsou rolety.  Roletky Laroso - Burýšek
Rolety LarosoNejsozšířenějšími jsou rolety textilní, které jsou jednoduché, spolehlivé a variabilní. Široká nabídka textilních dekorů nám umožní sladit tento typ s naším interiérem.

Za módní trend můžeme považovat bambusové rolety. Z čeho jsou vyrobeny, vypovídá již jejich název. Dekorační dřevina je mořena do mnoha barevných odstínů. Čistě přírodní materiál tvoří v našich bytech velmi zajímavý dekorační prvek.

A nakonec se zastavíme u římských rolet. Tento typ rolet je velmi elegantním doplňkem interiéru. Od klasických rolet se liší tím, že se látka nenavíjí, ale pouze se skládá, jak směrem dolů, tak i směrem nahoru. Jsou nabízeny v bohaté paletě barev a dekorů. Jejich předností je i snadné čištění, protože většinu látek je možné prát na ruční praní. 

Římské žaluzie Servis a oprava oken Burýšek
středa 15. března 2017

Elektromontážní práce

Elektroinstalace

 Elektro3b Děčín


Dnes si povíme, co je to elektroinstalace, jaké známe druhy elektroinstalací a také jaké služby v oboru elektromontážních prací nabízí děčínská firma Elektro3B Děčín.

Elektroinstalace slouží k přenosu elektrické energie (silové rozvody) nebo k přenosu dat a slaboproudých signálů. Pro elektroinstalaci v budovách se používají názvy rozvodná síť (síťové rozvody), datová síť (datové rozvody), popřípadě slaboproudé rozvody (sdělovací vedení).

V budovách je elektroinstalace uložena ve stěnách v elektroinstalačních trubkách nebo přímo v omítce, případně na povrchu stěn nebo v prostoru v elektroinstalačních lištách, kanálech nebo žlabech. Pro moderní elektroinstalaci je typické, že síťové (napájecí) i slaboproudé vodiče a kabely jsou vedeny společnými trasami a propojují stejné přístroje. V bytových instalacích bývají ve společném rámečku umístěny silové zásuvky společně s datovou, telefonní nebo TV/SAT zásuvkou. Mimo to může být současně se silovým vedením položen i kabel pro ovládací sběrnici KNX (inteligentní systém pro řízení budov).
Společnost Elektro3B Děčín nabízí komlexní elektroinstalace s týmem vlastních zkušených zaměstnanců.

 • Průmyslové elektroinstalace - výrobní provozy, výrobní linky, skladové haly, rekonstrukce průmyslového osvětlení s propočty návratnosti vynaložených prostředků
 • Domovní elektroinstalace - rodinných domů, dřevostaveb, rekonstrukce hlavních bytových vedení (stoupaček), rekonstrukce bytů, instalace led osvětlení
 • Inteligentní systém řízení budov (KNX, LOXONE) - pokud jste zastánci inovativních řešení,   Elektro3B vám nabídne systém elektroinstalací, který vaši budovu proměni v objekt inteligentni, komforní a úsporný. proste SMART HOME.


úterý 14. března 2017

Údržba plastových oken, oprava a servis

Údržba plastových oken

 Burýšek.CZ oprava a servis oken i dveří

Plastová okna vnímáme jako "bezúdržbová", ale ...

Volba plastových oken často vychází z toho, že jde o stavební prvek, který nevyžaduje náročnou údržbu, ale aby dobře a dlouho fungovala, je potřeba kromě běžného umytí, věnovat pozornost také seřízení jejich kování a stavu těsnění.

Výhodou plastových oken je to, že není potřeba starat se nějak speciálně o jejich povrch. Plast je odolný proti působení povětrnostních podmínek a proto stačí pouze běžné umytí, při kterém je dobré se vyvarovat abrazivních čistících prostředků, přotože by mohlo dojít k poškrábání plastového povrchu. Pokud zjistíte, že je povrch plastových oken poškozen, je vhodné se obrátit na servisní firmu. Neodborný zásah by mohl plastová okna nenávratně zničit. 

Určitou nevýhodou plastových oken je fakt, že jsou hůře opravitelná, než je tomu například u oken dřevěných. Zvláště v případě barevných dekorů oken je dobré vědět, kam se obrátit na odborný servis. Existují také speciální korekční fixy na plastová okna, která dokáží pomoci v případě drobných poškození. 
Čištění oken

K běžnému čištění hladkých, neporézních ploch oken vám postačí čistá voda nebo neagresivní čistící prostředek bez abraziv a mýdlová voda. Dojde-li k neobvykle silnému specifickému znečištění a hodláte se použit chemikálie je potřeba poradit se výrobcem na vhodném postupu čištění, případně opatrně  vyzkoušet na nějakém neviditelném místě, zda se povrch plastu nenaleptá. 


Údržba pohyblivých částí

Dlouhou životnost a bezporuchovost oken zajistíte jednoduchými úkony. Přibližně jednou za rok je vhodné pohyblivé části kování promazat olejem nebo vazelínou. Tím zajistíte ochranu před jejich opotřebením. Rovněž si můžete u servisní firmy objednat speciální sadu na údržbu plastových oken. V této sadě najdete přípravky:
 • na mytí rámů
 • údržbu těsnění
 • speciální olej na kování


Revize elektroinstalace

Revize elektroinstalace Elektro3B s.r.o. Děčín

Dnes vám představím rodinnou společnost Elektro3B Děčín, která se věnuje především těmto činnostem:

 • Elektromontážní práce
 • Projektová činnost
 • Revize elektroinstalace
 • Slaboproudé rozvody
 • Výpočty osvětlení
 • Výroba rozváděčů
Velký důraz klade na vysokou odbornost, seriózní přístup k zákazníkům a samozřejmostí jsou i rozumné ceny. Společnost působí především na Děčínsku a v Ústeckém kraji. 

Elektroinstalace a její revize
Elektroinstalace, která je kvalitně provedená, znamená bezpečí pro celou domácnost a také ušetřené peníze na opravách elektrických zařízení. Většinou platí pravidlo, že čím je elektroinstalace starší, tím může znamenat větší rizika. Materiály po určitém čase začínají stárnout a tak je nutná jejich výměna. S technickým pokrokem také souvisí nové materiály, které přinášejí větší bezpečnost. Mnoho lidí se tak rozhoduje pro rekonstrukci elektroinstalací. Na tyto práce je vždy lepší najmout si odborníka, který se v této oblasti orientuje. Špatně odvedená práce na elektroinstalacích může mít nedozírné následky.

Pravidelná revize elektroinstalací snižuje riziko vzniku požáru a mohou se při ní odhalit problémy, které by mohly způsobit poškození elektrických zařízení. Pravidelná revize vám tedy pomůže ušetřit peníze za případné opravy. Také pojišťovna vám nevyplatí peníze (např. v případě požáru nebo zasažení elektrickým proudem), pokud nebudete mít vypracovanou revizi elektroinstalací.

Z těchto důvodů je v našich zemích standardizovaná činnost revizních techniků. Každý revizní technik je jednou za pět let přezkušován odbornou komisí Technické inspekce České republiky (TIČR), která vydává příslušné osvědčení.

Revizní lhůty jsou dané normou ČSN 331500 Z3 a jejich délky jsou odvislé zejména na prostorech ve kterých je elektrické zařízení provozováno. Pro tento účel je velice důležité mít zpracován tzv. "Protokol o určení vnějších vlivů". Tento protokol má být vypracován tzv. odbornou komisí, která by měla být nejméně ve tříčleném složení, nejlépe v zastoupení provozního technologa, revizního technika a projektanta.


Stavba a pronájem lešení RUX SUPER 65/100

Moderní verze klasického fasádního lešení

Chystáte se na zateplení domu či na novou fasádu? Představím vám firmu Rydval a.s. a její produkty, která se zabývá stavbou a pronájmem lešení MJ UNI TOP 65/100 a RUX SUPER 65/100.

Firma Rydval a.s. je nejvýznamějším dodavatelem  v Ústeckém kraji s působností po celé ČR. Zajišťuje také atypické a průmyslové montáže.

Dnes se podrobněji podíváme na lešení RUX SEUPER 65/100.

RUX SUPER je velká škála profesionálních systémů lešení a představuje moderní verzi klasického fasádního lešení. Systém RUX SUPER je k dispozici v optimální šířce 65 cm a 100 cm, což znamená, že se vždy najde to správné řešení pro každou aplikaci. Hlavní chrakteristikou lešení RUX SUPER jsou dvě základní funkce: velmi jednoduchá montáž bez použití nářadí a logický systém metrických rozměrů.Další výhody systému RUX 65/100 jsou:

 • provedení bez šroubových a klínových spojů
 • systémová jednoduchost umonující montáž jedinou osobou
 • automatické vyrovnání lešení v obou osách běhen stavby
 • o třetinu nižší hmotnost oproti např. lešení trubkovému
 • až dvojnásobná rychlost montáže
 • nosnost až 400kg/m2 při šířce 65 cm
 • extrémně pevná konstrukce
Rámové lešení RUX SUPER 65/100 je koncipováno jako modulární systém a je možné jej kombinovat s některými dalšími typy lešení. 

Samotné díly lešení jsou navrženy tak, aby se co nejvíce ušetřil prostor při skladování a přepravě a aby bylo dosaženo co největší efektivity při manipulaci s díly, montáži a demontáži. Jedno pole lešení je tak možno postavit a rozložit už za 5 minut.

Při o nižsí hmotnosti o 17,5% mohou nést stejné zatížení jako standardní modely. Tajemství spočívá v novém typu oceli, která se používá pro tyto rámy. V posledních letech byla vyvinuta celá řada nových produktů pro tento systém  s extrémně lehkým rámem ULTRA (který je lehčí o 17,5%) a je určen zejména pro izolace a rekonstrukce budov.


Certifikace RUX SUPER 65        Z-8.1.-185.1
Certifikace RUX SUPER 100      Z-8.1.-185.2